Filip Lemaitre

The Silver Ones
Founder & owner

50+ ways to get inspired.

Deze eeuw nam het aantal 50- tot 75-jarigen met 20% toe. Hun marktaandeel volgde. Het aantal 25- tot 49-jarigen daalde in diezelfde periode met 1% net als hun marktaandeel. Tegen 2030 komen er nog eens 8% 50-tot 75-jarigen bij. Van de 25- tot 49-jarigen maximum 1%.

De nieuwe vijftigers, zestigers en meer en meer zeventigers herkennen zich niet langer in de klassieke seniorenmarketing en blijven hierdoor buiten het vizier van de markt.

Met The Silver Ones adviseert inspireert en begeleidt Filip Lemaitre bedrijven, organisaties en overheden om deze nieuwe consument die hij silverones noemt op maat te bereiken, betrekken en te bedienen.Boek je plaats